fredag 31. august 2012

Menneskerettigheter og barnløshet

Helse-Norge er heldigvis fundert på politiske prioriteringer, ikke på menneskerettigheter!


Bergens Tidende formidler denne uken at Erna Solberg og Julie Brodtkorb Voldbergs argument mot nye former for assistert befruktning, er at det ikke er en menneskerett å få barn. Jeg steiler. Hva i ALL VERDEN har menneskerettigheter med barnløshet å gjøre? Uttalelsen viser at dere neppe har lest menneskerettighetskonvensjonen?

Vi hører det til stadighet, samme populistiske argumentasjon, igjen og igjen, men her er hva som faktisk står i
FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter, sivile og politiske rettigheter:
"Del III, Artikkel 23
:
2. Menn og kvinner i gifteferdig alder har rett til å stifte ekteskap og danne familie."

Dette kan da tolkes dithen at det ihvertfall er en menneskerett å få lov til å prøve å få barn?

Personlig synes jeg menneskerettigheter er komplett irrelevant i denne saken. Det er ingen menneskerett å bli frisk heller, men folk får likefullt behandling for sykdommer!?

Mer enn 160.000 nordmenn er ufrivillig barnløse. Verdens helseorganinsasjon slår fast at infertilitet er en sykdom. I Norge har vi rett til nødvendig helsehjelp, derfor gis det også støtte til infertilitetsbehandling, pålagt solide egenandeler.

Det er ingen menneskerett å få studielån, pensjon, barnehageplass, kontantstøtte, asfalterte veier, eller trygd for den saks skyld.

Hvorfor skal akkurat barnløshet som diagnose og sosialt fenomen stigmatiseres på denne måten? Et fjasete populistisk argument? Dette er forsvarlig medisinsk behandling som kommer alle i samfunnet til gode! Hvis vi skal som begrense alt i Norge (og verden) til kun menneskerettigheter blir det ganske snevert.
Helse-Norge er heldigvis fundert på politiske prioriteringer, ikke på menneskerettigheter. Det er disse prioriteringene som til syvende og sist avgjør hvilke pasienter med hvilke diagnoser som skal få behandling, og hvor mye penger som skal brukes til dette. Hvem snakker om menneskerettigheter når det gjelder andre diagoser? Snorkeproblematikk? Fedme? Selvbestemt abort? KOLS? Kosmetiske skavanker?

Mange har fertilitetsproblem som ikke skyldes høy alder, men medisinske tilstander som også kan ramme yngre kvinner og menn.

Regnestykket for et IVF/ICSI-barn:

Produksjonskostnad 175 000 kr
Vedlikehold og drift (skole, lege mm fram til 18 år) 1 600 000 kr
Inntjening (betalt skatt mm) 16 000 000 kr

Overskudd: 14 225 000 kr

 
Støtten som ytes til assistert befruktning og adopsjon gir mangedobbelt igjen i skattepenger. Slik jeg forstår det så får vi ikke nok barn i Norge til å finansiere alle velferdsgodene vi har - deriblant helsesektoren om noen år. Så vi trenger rett og slett flere barn ;)

 
- Det er respektløst overfor ufrivillig barnløse å argumentere med at det ikke er noen menneskerett å få barn, sier Anniken Huitfeldt til Aftenposten.
  
 
Det er jeg jammen enig i! Og hvis Høyre ikke kjenner assistert befruktning bedre enn den siste ukens medieoppslag skulle tilsi, blir jeg jammen skremt.

Ved en inkurie fikk jeg den kristne avisa Dagen i posten i uken som gikk. De hadde en knallgod dobbeltside om embryoadopsjon. Helt uventet positiv og informativ lesing fra den kanten. De presenterer blant annet organisasjonen Nightlight, som fronter kristen embryoadopsjon i den tro at Gud allerede har skapt livet - og at det er en større synd om embryoet skulle gå til grunne, enn om det blir adoptert og får vokse opp hos en annen kristen familie.
 
Men Høyre, de putler på om menneskerettigheter, de.

Vi kunne jo følge deres tanker - og gå igjennom hele statsbudjettet og fjerne vi alt som ikke er menneskerett? Det ville kutte ned på den vanlige borgers skattebyrde, og vi ville sitte med et enormt overskudd. Vi kan fjerne alle skatter, avgifter, gebyrer og toll. Så kan vi dele ut, til befolkningen, resten av oljeinntektene etter "menneskerettighetskostnadene" er betalt.

Det er ingen menneskerett å få betalt for å tro, så støtte til trossamfunn kuttes ut. Det er ingen menneskerett å få så god pensjonsordning som politikerne får, så den fjernes. Det er ingen menneskerett å få sponset operabiletter, så operaen som er betalt av alle, blir fra nå av friområde som vi fritt kan benytte som vi vil.

Vi kan jo ligge an til å få et storveis samfunn, basert på menneskerettighetene? Egentlig trenger vi ikke så mange politikere og byråkrater heller, når alle funksjoner vi ikke kan kreve som menneskerettighet skal fjernes. Nei, det er ikke vanskelig å sette ting på spissen, selvsagt.
 
Hvis en ser litt større på det, enn den åpenbare politikerfrykten for designerbabyer og surrogati, så er det på høy tid at infertile kvinner får rett til samme hjelp som infertile menn har hatt i generasjoner - donasjon.

Det kreves en celle fra hvert kjønn, de er like mye verd! I min bok.

Men jeg skal gi meg, jeg. Litt engasjert, bare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar