fredag 17. desember 2010

Nissebarna en tidlig morgen

Førjulstida er så herlig hektisk! Som i morges, da fire små skulle nisse seg ut på vei til nissefest og pepperkakebaking i barnehagen og på skolen. Her er bildebeviset:


mandag 6. desember 2010

Finnes virkelig julenissen?

Om julenissen virkelig finnes er et spørsmål som i generasjoner har vært oppe til debatt. Men tar du logikken og de fysiske lover til hjelp, finner du fort ut at julenissen umulig kan eksistere, ifølge nettsiden humorkanari.com.

Lånt bilde
 Finnes virkelig julenissen?
  • Ingen flygende reinsdyr er kjent for biologene. Det anslås imidlertid at det finnes minst 300.000 levende organismer på landjorda som ennå ikke er klassifisert. Selv om de fleste av disse sannsynligvis er insekter, kan man ikke utelukke eksistensen av et flygende reinsdyr.
  • Det finnes omtrent 2 milliarder barn (mennesker yngre enn 18 år) i verden. Julenissen ser ikke ut til å vise interesse for barn av muslimer, hinduister, buddhister, jøder, ateister eller det europeere kaller utøvere av naturreligioner. Heller ikke barn som selv bekjenner seg til et av disse livssyn omfattes av helgenens interesse. Dette reduserer hans arbeidsbelastning til 14% av barna, eller omtrent 280 millioner barn. For å få en anelse om hans arbeidsbelastning, antar vi videre at med et snitt på 3 barn i hver husholdning, vil antallet hjem på besøkslisten være i størrelsesorden 93,3 millioner. Vi antar videre at det er nøyaktig ett snilt barn i hver familie, selv om dette er en grov forenkling.
  • Julenissen har 31 timer på seg til å gjøre unna samtlige leveranser, takket være jordas rotasjon og vår inndeling i tidssoner, dersom han reiser fra øst mot vest. Han må da foreta 836,32 besøk i sekundet. Dette innebærer at ved hvert kristne hjem, har han 1,2 tusendels sekund på seg til å parkere sleden, hoppe ned gjennom pipen, fylle sokker eller juletreføtter med gaver, spise utlagte gotterier, klatre opp pipen, sette seg i sleden og kjøre til neste hus.
  • Dersom vi antar at husene er jevnt fordelt over hele ruten, med en innbyrdes avstand på 1,26 kilometer, vil den totale distansen bli 11,76 millioner mil. Gjennomsnittshastigheten til ekvipasjen må derfor være i overkant av 3,79 millioner km/t, eller 3200 ganger raskere enn lyden i luft. Til sammenligning kjører den raskeste farkosten fremstilt av mennesker, romsonden Ulysses, med en fart på 160 000 km/t. Et gjennomsnitts reinsdyr løper mellom 20 og 30 km/t.
  • Et annet interessant element er vekten av sledens last. Dersom vi antar at hvert barn mottar et lite Lego-sett som veier 300 gram, vil samlet masse bli 28 000 tonn. I tillegg kommer kroppsvekten til Julenissen, som av mange blir betegnet som overvektig. På bakken drar et konvensjonelt reinsdyr maksimalt 300 kg. Den rødkledde ville derfor ha behov for mer enn 93 000 slike trekkdyr. Vi får derfor anta at de flygende reinsdyrene (se punkt 1) er omtrent 1000 ganger så sterke som et landbasert dyr av samme rase, slik at det bare blir 93 trekkdyr å holde styr på. Den samlede vekten av hele farkosten med reinsdyr vil uansett kunne sammenlignes med en middels stor supertanker.
  • 30 000 tonn formet som reinsdyr med slede beveger seg altså med en hastighet av 3,79 millioner km/t. Ved å regne generert varme som resultat av ferd gjennom jordatmosfæren, kan man anta at lederreinen mottar varme tilsvarende 14,3 kvintillioner watt. Dette vil etter kort tid forårsake omfattende brannskader, og før det er gått ett tidels sekund ville 93 normale reinsdyr være forvandlet til aske eller gass. Julenissen må i tillegg til denne varmen tåle en akselerasjon etter hvert husbesøk tilsvarende 17.000G (til sammenlikning: 1G er lik den akselerasjonen du får mot bakken hvis du kaster deg ut av vinduet). Dersom han veier 120kg, vil seteryggen bli utsatt for en akselerasjonskraft på omtrent 19,9 MN (millioner Newton).
Er det slik å forstå at en høyst overvektig, skjeggete og sjuskete mann er det beste forbildet vi kan finne for våre barn? Bestemt nei! Vi burde nok finne et mer verdig forbilde for våre avkom og avskaffe julenissen... Men hvis du likevel ikke er helt klart for å frarøve barna dine ideen om denne nissen, så kan du gå inn på nissebrev.no og for en liten skjerv be nissen sende personlig brev til dine søte små.

fredag 3. desember 2010

Tannfeen kom i natt

Jammen santen har vi en storebror som er i ferd med å bli stor!

Før

Etter

Så nå leser vi den fantastiske boken "Hemmeligheten om tannfeen", av Peter Gotthardt til øyet blir stor og vått. Den er blitt en klassiker her i heimen, at den er på dansk gjør ingen verdens ting ;)