mandag 4. juli 2011

Ja, vi har barneforsikring! Har du?

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av store ulykker eller alvorlige sykdommer. Men familiene som rammes må kjempe og sloss mot leger, støtteordninger, ofre mye. En forsikring kan bidra - økonomisk - men også med riktig behandling.Ja, vi har forsikret barna, fordi det gir oss muligheten til å forsørge familien hvis vi må være hjemmeværende i lang tid. Det vil bli knalltøft for hele famlien om alvorlig sykdom eller ulykke skulle ramme en av våre, på så mange plan - også økonomisk hvor det kan bli vanskelig å betjene gjeld og å beholde huset, og ta vare på de andre små og hverandre, midt i alt. Har sett så tragiske utfall for familier som har måttet ofre alt og står igjen på bar bakke...

Barneforsikring er et ekstra sikkerhetsnett i forhold til Folketrygden.

Forsikringen vi har gir erstatning på inntil to millioner kroner hvis barnet får en varig fysisk skade som skyldes ulykkesskade eller sykdom. En slik skade kan hindre barnet å jobbe som voksen, og barnet risikerer å leve på minimumsinntekt hele livet.

Forsikringen dekker utgifter til medisinsk behandling etter ulykke, f.eks. lege-, tannlege og reiseutgifter, gir dagpenger til foreldre som må være hos barn som er innlagt på sykehus og dermed ikke kan jobbe. Den dekker foreldrenes merutgifter til pleie og tilsyn, utover det NAVs hjelpestønad gir. Den dekker tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig, utover det du får fra NAV.

Forsikringen gir utbetaling på 300.000 kroner hvis barnet blir diagnostisert med kreft, leddgikt eller brannskader (ni sykdommer).

Vi har også behandlingsforsikring som sikrer rask tilgang til medisinsk behandling i det private helsevesenet, også utenlands. Vi har da garanti om innleggelse/behandling innen 21 virkedager. Operasjon, utredning og behandling hos spesialist, medisiner som inngår i behandlingen, behandling hos fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat, klassisk akupunktør, psykolog og psykiater. Tekniske hjelpemidler etter operasjon. Tannbehandling oppstått i forbindelse med sykdom som behandles. Nødvendige reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med operasjon og behandling. Reiseledsager når dette er medisinsk nødvendig. Gjenopptrening etter innleggelse og operasjon. Behandling for rus- og spillavvenning.

Jeg har satt meg inn i dette, og for oss er det riktig.  Har du forsikret deg og dine?