torsdag 10. januar 2013

Blir barna våre 200 år gamle?

– I framtiden skulle vi kunne bli ti ganger eldre. Hvorfor ikke? Det kommer til å ta tid å nå dit, men det er absolutt ingen umulighet. Min oppfatning er at det er ganske trolig at et barn som i dag er ganske lite, vil kunne bli mer enn 200 år, sier demografen James Vaupel i ”Aldringens gåte” gjengitt i Aftonbladet. Boka kommer ut i 2013.

Vaupel hevder ett av to barn kan bli over 200 år gamle. 200, smak på den!

Norge er allerede blant de åtte-ti land i verden med høyest forventet levealder ved fødselen. I 2011 var forventet levealder for kvinner 83,5 år og for menn 79,0 år, rundt 80, altså, ikke 200. 

Her vi sitter i dag, er det vanskelig å se for seg feiring av en 200-årsdag. Mot slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snautt 50 år, siden har forventet levealder økt med 30 år, ifølge FHI.


Nedgangen i spedbarnsdødelighet, bedre levekår med bedre hygiene, bostedsforhold og ernæring, og utvikling av vaksiner og behandlingstilbud er hovedårsakene til at forventet levealder øker.  

Da bestefar var ung, var de skikkelig gamle i 60-årsalderen. En og annen ble jo eldre også da, men de falt tidlig fra, de fleste. Selv ble bestefar, til sin egen store overraskelse, nesten 93, og var like klar i toppen, selv om kroppen var noget skranten. Men 100 år til?

Samfunnet slik vi kjenner det, står foran store endringer, om vi skal leve så mye lenger. De store vyene om pensjonsreform, fysisk form, overbefolkning og levealdersjustering skal jeg ikke dra her. Lufter tanken, bare, og ser for meg mine fem små feire et skikkelig 500-årskalas, om ikke 1000 (!!), sammen.

Mon jeg får være med?

Fra mann til far - en småbarnsfars bekjennelser

Jeg har forelsket meg. I en pappa. En småbarnsfar, som ikke er far til mine barn. Men rett og slett en pappablogger, som setter ord på alt det jeg håper og tenker og tror at min fåmælte mann tenker og føler, og litt til.

Les "en småbarnsfars bekjennelser", så skjønner du hva jeg mener! Bloggen "Pappahjerte - for tøffe menn med myke hjerter" får min varmeste anbefaling i dag.

Made by me Moradi